Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу правовласників заборонено.

Посилання на першоджерело обов’язкове

 


Категорія ІншіУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Рекомендовані джерела:

Навчально-методичні матеріали:

   1. Розрахунково-аналiтичнi завдання з навчальної дисципліни "Управління проектами"
   2. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Управління проектами"для студентів економічних спеціальностей
   3. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Управління проектами" для заочної форми навчання
   4. Матеріали до підсумкового контролю (іспит/залік)
   5. Тести
    Шаблони документів
    Програмне забезпечення