Запитання до теми 1

Про підручник
Зміст підручника
Кейси
Методичне забезпечення
Про автора
Контакти

 

 УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.      Дайте визначення організації.

2.      Охарактеризуйте сучасну організацію як відкриту систему.

3.      Яка роль менеджера в сучасній організації?

4.      Охарактеризуйте взаємозв’язки теорії управління і процесу прийняття управлінських рішень.

5.      Яке місце займає рішення в процесі управління?

6.      Назвіть характерні ознаки управлінського рішення.

7.      Назвіть функції управлінського рішення.

8.      В чому полягає цільова орієнтація управлінського рішення?

9.      Назвіть технології прийняття управлінського рішення.

10. В чому полягає пріоритет цільових технологій прийняття управлінського рішення.

11. Сутність системного підходу в управління організацією.

 

...........................................................................................................................................................................................................................

Про підручник Зміст підручника Кейси Методичне забезпечення Про автора Контакти

© Приймак Василь Михайлович

З питань веб-дизайну звертатися за адресою [E-mail].
Оновлено: 06/10/04.