Тестові завдання до теми 2

Про підручник
Зміст підручника
Кейси
Методичне забезпечення
Про автора
Контакти

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

1. На чому ґрунтується процес прийняття управлінських рішень

1.        На врахуванні функцій менеджменту

2.        На особистих якостях ОПР

3.        На використанні економіко-математичних методів

4.        Інтуїція, судження, раціональність

2. До одноосібних управлінських рішень відносяться:

1.        Постанови, розпорядження та приписи

2.        Постанови та накази

3.        Накази і вказівки

4.        Накази, розпорядження, вказівки та резолюції менеджерів

3. Довгострокові рішення спрямовані на:

1.        Вирішення стратегічних завдань

2.        Стратегічних і тактичних завдань

3.        Переважно довгострокових завдань.

4.        Переважно тактичних завдань

4. Короткострокові рішення орієнтовані на:

1.        Тактичні оперативні цілі

2.        Оперативні цілі

3.        Тактичні цілі

4.        Досягнення запланованих економічних показників

5. Креативність – це

1.        Здатність ОПР приймати стратегічні рішення

2.        Поєднання в ОПР здатності абстрактно мислити, широти поглядів, оригінальності, незалежності мислення, допитливості, волі, уважності

3.        Здатність ОПР вирішувати складні теоретичні або практичні питання і задачі, що вимагають спеціального вивчення

4.        Вміння оперативно реагувати на проблеми

6. Сутність проблеми полягає у

1.        відхиленнях при виконанні оперативних планів

2.        невідповідності бажаного (нормативного) і фактичного рівнів досягнення мети

3.        відсутності автоматизованої системи прийняття рішень

4.        виникненні певних обставин, що створюють певне визначене становище

7. Підготовка управлінського рішення складається з етапів

1.        Одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, діагностика, прогнозу розвитку ситуації

2.        Генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв розвитку ситуації, експертна оцінка рішень

3.        Ухвалення рішення ОПР, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і оцінка результатів управлінського рішення

4.        Всі відповіді вірні

8. Розробка управлінського рішення складається з етапів

1.        Одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, діагностика, прогнозу розвитку ситуації

2.        Ухвалення рішення ОПР, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і оцінка результатів управлінського рішення

3.        Генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв розвитку ситуації, експертна оцінка рішень

4.        Всі відповіді вірні

9. Реалізація управлінського рішення складається з етапів

1.        Ухвалення рішення ОПР, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і оцінка результатів управлінського рішення

2.        Одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, діагностика, прогнозу розвитку ситуації

3.        Генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв розвитку ситуації, експертна оцінка рішень

4.        Всі відповіді вірні

10. Для обґрунтованого прийняття рішення менеджеру необхідно мати:

1.        Систематизовану і достовірну інформацію

2.        Повну і систематизовану інформацію.

3.        Повну, достовірну і систематизовану інформацію

4.        Повну і достовірну інформацію

 

ключ до тестів

...........................................................................................................................................................................................................................

Про підручник Зміст підручника Кейси Методичне забезпечення Про автора Контакти

© Приймак Василь Михайлович

З питань веб-дизайну звертатися за адресою [E-mail].
Оновлено: 06/10/04.